Jr 52,22

DODATEK HISTORYCZNY*
Groźba Jeremiasza wysłana do Babilonu
52 22 Na niej była głowica spiżowa, a wysokość jednej głowicy wynosiła pięć łokci, a sieć i jabłka granatu były rozmieszczone dokoła głowicy, wszystko ze spiżu. Podobnie było przy drugiej kolumnie: osiem jabłek granatu na jeden łokieć, łokci zaś dwanaście.


Przypisy

52,1 - Jest to powtórzenie 2 Krl 24,18-25,30. Por. Jr 39,1-10.

Zobacz rozdział