Jr 52,6

DODATEK HISTORYCZNY*
Groźba Jeremiasza wysłana do Babilonu
52 6 W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju,


Przypisy

52,1 - Jest to powtórzenie 2 Krl 24,18-25,30. Por. Jr 39,1-10.

Zobacz rozdział