Jr 6,7

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Nowe groźby przeciw występnemu miastu
6 7 Jak studnia tryska wodą, tak tryska jej przewrotność. "Gwałt i ucisk" - dają się w niej słyszeć, choroba i rany - oto, co jest stale przed moim obliczem.


Zobacz rozdział