Jr 8,19

DALSZE UPOMNIENIA I GROŹBY
Skarga Jeremiasza nad losem narodu
8 19 Ale słuchaj! Krzyk Córy mojego ludu z ziemi dalekiej: «Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma tam Jego króla?» - «Dlaczego Mnie obrazili swymi posągami, marnymi bożkami obcymi?»


Zobacz rozdział