Jr 9,14

DALSZE UPOMNIENIA I GROŹBY
Przyczyny kary
9 14 Dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto dam im - narodowi temu - za pokarm piołun i za napój wodę zatrutą*.


Przypisy

9,14 - Por. Jr 23,15 oraz przypis do Jr 8,14.

Zobacz rozdział