Jr 16,19

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Zapowiedź nawrócenia narodów
16 19 Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: «Przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo - nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy»*.


Przypisy

16,19 - Powszechne nawrócenie w okresie mesjańskim. Wiersz być może dodany w okresie niewoli.

Zobacz rozdział