Jr 18,4

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Jeremiasz u garncarza
18 4 Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.


Zobacz rozdział