Jr 2,33

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Gorzkie owoce odstępstwa
2 33 O jak dobrze ci znane są drogi, by szukać miłostek*. Dlatego też nawykło twoje postępowanie do nieprawości.


Przypisy

2,33 - Bałwochwalstwo Izraelitów porównywane jest zgodnie z symboliką tego rozdziału do zdrady małżeńskiej lub nierządu (por. Jr 3,20).

Zobacz rozdział