Jr 20,11a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Walka wewnętrzna proroka
20 11 Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.


Zobacz rozdział