Jr 29,12

ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA DLA IZRAELA I JUDY
List Jeremiasza do wygnańców
29 12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham.


Zobacz rozdział