Jr 32,35

KSIĘGA POCIESZENIA
Modlitwa Jeremiasza i odpowiedź Pana
32 35 I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego* i doprowadzać Judę do grzechu.


Przypisy

32,35 - Por. Jr 7,31; Jr 19,6.

Zobacz rozdział