Jr 4,11n

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do pokuty i zapowiedź klęski
4 11 W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy: Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni na drogę Córy mojego ludu; nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. 12 Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. Teraz Ja także ogłoszę wyrok na nich.


Zobacz rozdział