Jud 22-25

Upomnienia
22 * Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: 23 ratujcie [ich]*, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton* zbrukany przez ciało.
Doksologia końcowa
24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały*, 25 jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.


Przypisy

22 - Potępiamy herezję, a ratujemy heretyków.
23 - "Ich" - Wlg: "drugich"; "chiton" - przenośnia dotyczy unikania niebezpiecznych okazji.
24 - Wlg dodaje: "w przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa".

Zobacz