Koh 1,1

Tytuł
1 1 Słowa Koheleta*, syna Dawida, króla w Jeruzalem.


Przypisy

1,1 - Zob. Wstęp.

Zobacz rozdział