Koh 10,11

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Wyższość mądrości nad głupotą
10 11 Jeżeli żmija ukąsi, nim doszło do zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz.


Zobacz rozdział