Koh 10,2

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Wyższość mądrości nad głupotą
10 2 Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej*.


Przypisy

10,2 - Mądry postępuje słusznie, a głupi niewłaściwie.

Zobacz rozdział