Koh 12,7

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Cieszyć się trzeba z życia w młodości
12 7 i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał*.


Przypisy

12,7 - Por. Koh 3,21.

Zobacz rozdział