Koh 4,9-10

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Korzyści płynące z życia wspólnego i wartość mądrości
4 9 Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. 10 Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł.


Zobacz rozdział