Koh 2,25n

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Należy używać dóbr ziemskich jako darów Bożych
2 25 Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od Niego* zależnym? 26 Bo człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę, i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził, i potem oddał temu, który się Bogu podoba*. To też jest marność i pogoń za wiatrem*.


Przypisy

2,25 - Tekst popr.; hebr.: "ode mnie".
2,26 - "Podoba" - nie zawsze jednak Bóg wynagradza i karze już w tym życiu: Koh 7,15; Koh 8,10.14; Koh 9,1-10; "To też..." - mianowicie, że grzesznik własnym wysiłkiem na próżno usiłuje osiągnąć te dobra.

Zobacz rozdział