Koh 7,9

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Mądrość strzeże przed wielkimi błędami
7 9 Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców.


Zobacz rozdział