Koh 7,20

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Mądrość strzeże przed wielkimi błędami
7 20 Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by [zawsze] postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył*.


Przypisy

7,20 - Kierować się trzeba mądrością (w. 19), bo nikt nie może sobie zanadto ufać.

Zobacz rozdział