Koh 1,18

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Marność mądrości
1 18 bo w wielkiej mądrości - wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy - przysparza i cierpień.


Zobacz rozdział