Koh 3,21

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Los człowieka podobny jest do losu zwierząt
3 21 Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?*


Przypisy

3,21 - Doświadczalnie stwierdzić tego nie można. Autor wierzy jednak, że duch ludzki wraca po śmierci do Boga: Koh 12,7 Pytanie nie dotyczy nieśmiertelności duszy.

Zobacz rozdział