Koh 3,22

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Los człowieka podobny jest do losu zwierząt
3 22 Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jego udział. Bo któż mu pozwoli widzieć, co stanie się potem?


Zobacz rozdział