Koh 4,8

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Ucisk i zazdrość powiększają marność życia
4 8 oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet ni brata nie ma żadnego - a nie ma końca wszelkiej jego pracy, i oko jego nie syci się bogactwem: «Dla kogóż to się trudzę i duszy swej odmawiam rozkoszy?» To również jest marność i przykre zajęcie.


Zobacz rozdział