Koh 4,9-11

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Korzyści płynące z życia wspólnego i wartość mądrości
4 9 Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. 10 Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. 11 Również, gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje?


Zobacz rozdział