Koh 2,24

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Należy używać dóbr ziemskich jako darów Bożych
2 24 Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi.


Zobacz rozdział