Koh 5,17

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Zgubne skutki przesadnego dążenia do majątku
5 17 Oto, co ja uznałem za dobre: że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył: bo to tylko jest mu dane.


Zobacz rozdział