Koh 5,19

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Zgubne skutki przesadnego dążenia do majątku
5 19 Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go zajmuje radością serca.


Zobacz rozdział