Koh 5,3

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Rady odnoszące się do kultu Bożego
5 3 Jeżeliś złożył ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z jego spełnieniem, bo w głupcach nie ma On upodobania. To, coś ślubował, wypełnij!*


Przypisy

5,3 - Por. Pwt 23,22n; Syr 18,22nn.

Zobacz rozdział