Koh 5,4-5

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Rady odnoszące się do kultu Bożego
5 4 Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. 5 Nie dopuść do tego, by usta twe doprowadziły cię do grzechu, i nie mów przed posłańcem [Bożym]*, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na twoje słowa i nie udaremnił dzieła twoich rąk.


Przypisy

5,5 - Kapłan lub sługa świątyni przypominający obowiązek spełnienia ślubu.

Zobacz rozdział