Koh 6,9

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Zależność człowieka od Boga w używaniu dóbr doczesnych
6 9 Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż nie zaspokojone pragnienie. To również jest marność i pogoń za wiatrem.


Zobacz rozdział