Koh 9,7

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Za życia jeszcze trzeba dobrze czynić i zażywać radości, bo po śmierci jest to niemożliwe
9 7 Nuże więc! W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino! Bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach.


Zobacz rozdział