Kol 1,7

Uznanie dla adresatów wyrażone dziękczynną modlitwą
1 7 według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas*;


Przypisy

1,7 - Tzn. zapewne jako delegat Apostoła (zob. Wstęp).

Zobacz rozdział