Kol 2,8

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!
2 8 Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata*, a nie na Chrystusie.


Przypisy

2,8 - Mowa o siłach kosmicznych, a pośrednio o kierujących nimi duchach - zgodnie z poglądami starożytnych.

Zobacz rozdział