Kol 3,14

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa
3 14 Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.


Powiązane utwory

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział