Kol 2,19n

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Przeciw fałszywej ascezie
2 19 nie trzyma się mocno Głowy - [Tego], z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem. 20 Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla "żywiołów świata"*, dlaczego - jak gdyby żyjąc [jeszcze] w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy:


Przypisy

2,20 - Por. Ga 4,3.9.

Zobacz rozdział