Kol 4,1

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Zasady życia domowego
4 1 Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie.


Zobacz rozdział