Kol 4,12

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Pozdrowienia
4 12 Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej.


Zobacz rozdział