Kol 3,3

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Chwalebny Chrystus - zasadą nowego życia
3 3 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.


Powiązane utwory

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział