Kpł 10,1

USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA
PRZESTĘPSTWO SYNÓW AARONA. DODATKOWE PRZEPISY
Śmierć Nadaba i Abihu
10 1 Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany.


Zobacz rozdział