Kpł 8,2.28

USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA
WPROWADZENIE AARONA I JEGO SYNÓW W CZYNNOŚCI KAPŁAŃSKIE
Przygotowania*
8 2 «Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczania cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych.
Obrzędy wprowadzenia w czynności kapłańskie
28 Następnie Mojżesz wziął to wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu nad całopaleniem. To była ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie, miła woń, ofiara spalana dla Pana.


Przypisy

8,1 - (Kpł 8,1-36) - Por. Wj 29,1-35; Wj 40,12-15.

Zobacz rozdział