Kpł 11,22

PRAWO CZYSTOŚCI
ZWIERZĘTA CZYSTE I NIECZYSTE
Istoty skrzydlate*
11 22 Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab*.


Przypisy

11,13 - Niektóre z tych nazw są tylko przybliżonym tłumaczeniem terminów hebrajskich.
11,22 - Są tu wymienione różne gatunki szarańczy.

Zobacz rozdział