Kpł 20,13

PRAWO CZYSTOŚCI
KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI
Ochrona rodziny i małżeństwa
20 13 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.


Zobacz rozdział