Kpł 13,45n

PRAWO CZYSTOŚCI
PRZEPISY DOTYCZĄCE TRĄDU*
Przepisy dla trędowatych
13 45 Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: "Nieczysty, nieczysty!" 46 Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.


Przypisy

13,1 - Rozdziały 13-14 mówią o różnych chorobach skórnych, objętych ogólną nazwą trądu.

Zobacz rozdział