Kpł 13,46

PRAWO CZYSTOŚCI
PRZEPISY DOTYCZĄCE TRĄDU*
Przepisy dla trędowatych
13 46 Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.


Przypisy

13,1 - Rozdziały 13-14 mówią o różnych chorobach skórnych, objętych ogólną nazwą trądu.

Zobacz rozdział