Kpł 16,13.15

PRAWO CZYSTOŚCI
DZIEŃ PRZEBŁAGANIA
Przebłaganie za grzechy Aarona
16 13 Rzuci kadzidło na ogień przed Panem, tak iż obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na [Arce] Świadectwa. Dzięki temu nie umrze.
Przebłaganie za lud
15 Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię z góry i z przodu


Zobacz rozdział