Kpł 18,5

PRAWO CZYSTOŚCI
PRAWO ŚWIĘTOŚCI
Świętość małżeństwa i rodziny
18 5 Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim*. Ja jestem Pan!


Przypisy

18,5 - Por. Rz 10,5; Ga 3,12.

Zobacz rozdział