Kpł 18,22

PRAWO CZYSTOŚCI
PRAWO ŚWIĘTOŚCI
Czystość małżeńska. Zakaz nadużyć
18 22 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!


Zobacz rozdział