Kpł 20,7

PRAWO CZYSTOŚCI
KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI
Kary za bałwochwalstwo
20 7 Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem <święty>. Ja, Pan, Bóg wasz!


Zobacz rozdział